Thursday, June 19, 2008

Gastro-esophageal Reflux (GOR) pada bayiKedudukan saluran makanan (esophagus) dengan perutUjian 'barium swallow' menunjukkan keadaan GOR


GOR pada bayi adalah keadaan di mana otot sphinter pada salauran makanan (esophagus) dan perut masih tidak cukup kuat lagi. Keadaan ini menyebabkan sebahagian susu akan keluar semula (reflux) selepas beberapa minit bayi tersebut menysusu. Keadaan ini lebih kerap terjadi pada bayi yang lahir pra matang.

Jika bayi anda ada megalami masalah sebegini, anda boleh megurangkan keadaan ini dengan memastikan posisi bayi berada dalam keadaan betul semasa menyusu. Semasa memberi susu posisi bayi perlulah ditegakkan sedikit bagi megelakkan susu keluar semula. Selepas memberi susu pastikan anda "burp" kan bayi anda untuk megeluarkan angin yang masuk semasa menyusu. Selepas selesai meyusu bayi anda perlulah diletakkan dalam posisi yang menegak sedikit bagi megurangkan kesan graviti supaya susu tidak keluar semula.

Keadaan GOR ini selalunya akan berkurangan apabila bayi tersebut membesar kerana otot sphinter ini akan bertambah kuat dan mengurangkan keadaan reflux ini daripada berlaku.

Jika keadaan ini masih berterusan maka perlulah membawa bayi anda berjumpa doktor pakar kanak-kanak bagi mendapat pemeriksaan lanjut. Doktor pakar mungkin mencadangkan pengunaan susu khas (susu antiregurgitasi / ata anti-reflux - AR) bagi mengurangkan masalah GOR ini.